728 x 90

آخوند شیاد روحانی:‌ کشته شدن در دریا اجرش خیلی بیشتر از کشته شدن در خشکی است!

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی روز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت در تلویزیون حکومتی طی سخنانی در جلسه هیأت دولت اعتراف کرد: همهٔ دنیا با کرونا درگیر هستند، اما ما ۲سال است با سخت‌ترین تحریم‌ها هم درگیر هستیم. ما با همهٔ‌ دنیا فرق داریم. دولت در یک آزمایش سخت بی‌نظیر قرار گرفته. وضعیت مردم خیلی سخت است. خیلی‌ها بیمار شدند، خیلی‌ها خویشاوندان‌شان درگذشتند، در بیمارستانها وضعیت سخت است. عید سختی داشتیم، رمضان سختی داریم.

وی در زمینه‌سازی برای ادامهٔ خط جنایتکارانهٔ بازگشایی در شرایط فاجعهٔ کرونا گفت: دیشب برای ساعاتی مساجد ما باز شد. همه نکات بهداشتی را رعایت کردند و مشکلی نبود.

آخوند روحانی در قبال خانوادهٔ کشته‌شدگان کنارک با دجالگری مدعی شد کشته شدن در دریا اجرش خیلی بیشتر از کشته شدن در خشکی است!