728 x 90

آخوند سلیمی: آقای ظریف چرا باید سخن دشمن را بر زبان جاری کنید

آخوند علیرضا سلیمی عضو مجلس ارتجاع
آخوند علیرضا سلیمی عضو مجلس ارتجاع

آخوند سلیمی در جلسه علنی مجلس ارتجاع یکشنبه ۱۹ اردیبهشت با حمله به ظریف به‌خاطر انتشار فایل صوتی گفت: سؤالی که برای ما ایجاد شده و آن این هست آیا کسی با این زمینه فکری می‌تواند امروز از منافع جمهوری اسلامی دفاع کند؟ سؤالی برای ما ایجاد شده و آن این است که کسی با این زمینه فکری آیا موجب نشد برجام که خسارت محض بود بر کشور ما تحمیل بشود.

الآن در مذاکرات وین نکند باز همان واقعه و قصه تلخ برجام تکرار بشود.

آقای ظریف چرا باید شما سخن دشمن را بر زبان جاری کنید. (خبرگزاری مجلس رژیم ۱۹ اردیبهشت)