728 x 90

آخوند روحانی: یکی از خطاهای راهبردی این است که برخی فکر می‌کنند تضعیف دولت تضعیف نظام نیست

آخوند روحانی با جمعی از گردانندگان رسانه‌های حکومتی
آخوند روحانی با جمعی از گردانندگان رسانه‌های حکومتی

آخوند روحانی امروز ۳۰اردیبهشت طی سخنانی برای جمعی از گردانندگان رسانه‌های حکومتی به حملات روزهای اخیر باند رقیب که به‌دنبال صحبت‌های خامنه‌ای مبنی بر ضرورت روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی خواستار استعفای او شده‌اند پاسخ داد.

روحانی گفت: «یکی از خطاهای راهبردی این است که برخی فکر می‌کنند تضعیف دولت تضعیف نظام نیست».

روحانی نسبت به آنچه «حاکمیت دوگانه» می‌خواند هشدار داد و گفت: «حاکمیت دوگانه همیشه موجب ضرر بوده است... برقراری آرامش در جامعه و دورکردن مردم از التهاب و اضطراب بسیار مهم است».