728 x 90

آخوند روحانی، مجیزگویی از خامنه‌ای و شرکت در نمایش انتخابات مجلس خبرگان برای پس از مرگ خامنه‌ای

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند حسن روحانی، رئیس‌جمهور قبلی رژیم، در جلسه‌یی با حضور اعضای دولتش، ضمن مجیزگویی از خامنه‌ای از ثبت‌نام خود در برای شرکت نمایش انتخاباتی مجلس خبرگان ارتجاع برای قبضه قدرت در دوران پس از مرگ خامنه‌ای خبر داد.

وی گفت: هر چه زمان بگذرد احتمال آن روز مبادا بیشتر می‌شود که خبرگان بخواهد وارد بحث انتخاب ولی‌فقیه شود. در ذهن خودم خیلی بالا پایین کردم که بروم ثبت‌نام کنم یا نه، گفتم اگر به‌عنوان یک نفر در خبرگان احتمال دهم که تأثیرگذار هستم، برای آینده و امروز اقدامی نکنم، مسئولم.

آخوند روحانی درباره بی‌اعتباری نمایش انتخاباتی رژیم نیز اعتراف کرد: اگر رأی شرکت‌کنندگان در انتخاب مجلس خبرگان ۲۵درصد باشد و منتخبان حدود ۱۰درصد آرا را کسب کنند، آیا با پشتوانه ۱۰درصد می‌شود منتخب مردم را تعیین کرد؟... هدف آنها این است که همه کنار بروند و انتخابات را حتی با شرکت ۳۰درصد هم که شده برگزار کنند.

آخوند روحانی گفت: من قبول ندارم که الآن پایان خط است. ممکن است در آینده به این نقطه برسیم... اگر روزی به پایان خط رسیدیم ما هم آن وقت خداحافظی می‌کنیم و می‌رویم. دیگر خودشان می‌دانند (سایت آخوند روحانی اول آذر).

 

کیهان خامنه‌ای در واکنش به صحبت‌های آخوند روحانی نوشت: او با آن کارنامه فاجعه‌بار اصرار دارد تقصیر را در دو انتخابات قبلی به گردن شورای نگهبان بیندازد. و حال آن‌که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، مدعیان اعتدال و اصلاحات چند برابر نیاز نامزد داشتند، اما نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند (روزنامه کیهان رژیم ۲آذر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/986251ff-e35e-4d86-b82e-907517bdf770"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات