728 x 90

آخوند روحانی: سال ۹۹ سخت‌ترین سال از نظر اقتصادی برای نظام است

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی روز یکشنبه ۸تیرماه در جلسهٔ ستاد کرونای رژیم سال ۹۹ را با سال ۱۳۶۰ مقایسه کرد و سخت‌ترین سال از نظر اقتصادی برای نظام دانست و با نگرانی گفت سال۶۰ سخت‌ترین سال برای نظام بود.

روحانی افزود: هجمهٔ مجاهدین در آن سال بی‌سابقه بود. اگر سال۱۳۶۰ سخت‌ترین سال از نظر امنیتی برای نظام بود، سال۱۳۹۹ سخت‌ترین سال از نظر اقتصادی برای نظام است. مثل فشارهای سال۶۰ اما از بعد اقتصادی. متحد نبودن ۳قوه خطرناک است.

وی افزود: نظام در سخت‌ترین شرایط خودش به سر می‌برد. فشارهای سنگین اقتصادی همراه با بیماری کرونا. کمتر سراغ داریم یک بیماری این‌قدر در اقتصاد و سیاست تأثیر گذاشته باشد.