728 x 90

آخوند روحانی:‌مجلسی بهتر از مجلس اول پیدا نمی‌کنید - شورای نگهبان ارتجاع: باید پاسدار قانون اساسی باشید

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

با نزدیک شدن موعد انتخابات مجلس ارتجاع، آخوند روحانی رئیس‌جمهور رژیم در یک مانور آشکار برای به‌دست آوردن رأی صراحتاً گفت که مجلسی بهتر از مجلس اول پیدا نمی‌کنید چرا که حتی مجاهدین آمدند و ثبت نام کردند. روحانی این را لازمه نشاط سیاسی مردم توصیف کرد اما بلادرنگ با تودهنی از جانب شورای نگهبان رژیم مواجه شد. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع، خط قرمز همیشگی رژیم را به روحانی گوشزد کرد و خاطرنشان نمود که او باید پاسدار قانون اساسی رژیم باشد.

آخوند روحانی گفت:

فقط یک نکته من می‌خواهم در پایان بگویم و آن این‌که حواسمان به یک حرکت سیاسی بزرگ به‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماههای آینده جمع باشد و همه اونهایی که مسئول هستند مسئول اجرا هستند مسئول نظارت هستند کاری کنند نشاط سیاسی مردم اضافه بشود این جناح پیروز بشود پیروزی ما نیست اون جناح هم پیروز بشود پیروزی ما نیست ملت اگر پیروز شد پیروزی ما هست بگذاریم ملت ایران پیروز بشود... خب ما بهترین مجلس شورای اسلامی در تاریخ ایران مجلس اول ما بود بهترین مجلس حالا همه مجلس‌ها یک نقطه قوتهایی داشتند نقطه ضعفهایی داشتند به‌هرحال خدمت کردند ولی شما مجلسی بهتر از مجلس اول پیدا نمی‌کنید مجلسی که تویش نظارت اینجوری نبود نه شورای نگهبانی نبود تا اینجوری نظارت کند دفاتر نظارتی نبود همه آمدند ثبت نام کردند از جناح های مختلف حتی منافقین هم آمدند ثبت نام کردند منافقین حق ثبت نام داشتند دفتر اونوقت دفتر هماهنگی که حالا اونهمه رویش حرف و حدیث بود ثبت نام کرد نهضت آزادی ثبت نام کرد جبهه ملی ثبت نام همه ثبت نام کردند همه جناحها همه احزاب همه گروهها بهترین انتخابات داشتیم بهترین مجلس هم داشتیم این‌قدر سختگیری نکنیم فشار نیاوریم فکر نکنیم که ما این فیلتر را هر چه تنگ‌تر بکنیم این قیف را هر چه رویش فشار بیاوریم نتیجه‌اش نتیجه مثبت است مردم را آزاد بگذاریم!

ساعتی پس از اظهارات روحانی برای جلب آراء، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع در یک توئیت به آخوند روحانی اخطار داد و خاطرنشان کرد:

«مطالب امروز آقای رئیس‌جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس‌جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند.»

به این ترتیب با نزدیک شدن انتخابات مجلس ارتجاع، جنگ گرگها در درون رژیم به مرحله جدیدی بالغ می‌شود.

سعید حجاریان نظریه‌پرداز مفلوک باند خاتمی و اصلاحات با ناامیدی از روند اوضاع گفته است:
«نتایج نظرسنجی‌هایی که بعضاً به دست ما می‌رسد، حکایت از آن دارد که طیف میانه که شامل نیروهای اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا و حتی راست میانه می‌شود، تضعیف شده و به‌صورت افراط و تفریط رشد کرده است. در این قطب‌بندی افراطی‌ها مصرانه می‌گویند موجودیتی به نام جمهوری اسلامی نباشد و تفریطی‌ها یک‌صدا بر حفظ وضع موجود با تمام نواقصش اصرار می‌ورزند».

به‌نوشته روزنامه حکومتی صبح نو از باند خامنه‌ای و قالیباف، حجاریان:

در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به رفتار انتخاباتی بروزیافته در انتخابات پیش رو گفت: «من اشاره کردم که اوضاع دوقطبی است. افراطی‌ها اساساً رأی نمی‌دهند، میانه هم به‌شدت ضعیف است، پس نتیجتاً رقابت بین تفریطی‌ها خواهد بود؛ یعنی رقابت بین حافظان وضع موجود و باندهای تفریطی خواهد بود؛ پس مجلسی به‌شدت محافظه‌کار خواهیم داشت».