728 x 90

آخوند رسایی به رئیسی جلاد: منتظر هک دولت سیزدهم باشید

پخش تصاویر مسعود و مریم رجوی از شبکه‌های تلویزیونی رژیم و هراس باندهای حکومتی
پخش تصاویر مسعود و مریم رجوی از شبکه‌های تلویزیونی رژیم و هراس باندهای حکومتی

بدنبال قطع شدن ۲۵شبکه تلویزیونی و رادیویی رژیم، پخش تصاویر رهبر مقاومت و خانم مریم رجوی و شعارها و پیام‌های مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی، آخوند حمید رسایی (۷بهمن) در توئیتی در هراس از ضربات کانونهای شورشی در سراسر کشور، خطاب به رئیسی جلاد نوشت:

«آقای رئیسی! منتظر هک دولت سیزدهم باشید وقتی با گذشت ۶ماه از تشکیل دولت، از حدود ۳۴۰۰ پست حساس در سطوح مختلف قوه مجریه در وزارت‌خانه‌ها، معاونت‌ها، سازمانها، بانکها و مؤسسات در ستادها و استانها کمتر از ۴۰۰ جابه‌جایی داشته‌اید و اکثر مدیران دولت غربگرای روحانی هم‌چنان مجری شما هستند!»

توئیت آخوند حمید رسایی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c548590c-90ef-4f9b-8216-5cf9410671e2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات