728 x 90

آخوند رئیسی و ناامیدی از لغو تحریم‌ها: ما سفره‌مان را به برجام گره نمی‌زنیم!

آخوند رئیسی جلاد ۶۷
آخوند رئیسی جلاد ۶۷

آخوند رئیسی جلاد، شب گذشته ۲۶مهر در یک شوی تلویزیونی به بن‌بست مذاکرات اتمی اعتراف کرد و ضمن این‌که کاسه گدایی مذاکره را به سوی طرف مقابل دراز می‌کرد، با ناامیدی از لغو تحریم‌ها گفت: ما سفره‌مان را به برجام گره نمی‌زنیم!

جلاد۶۷ هم‌چنین با اعتراف به بحران معیشت مردم، در حالی‌که ۲ماه و نیم است بر سرکار آمده، تلاش کرد وضعیت بحرانی زندگی مردم و فروپاشی اقتصادی را صرفاً به گردن آخوند روحانی بیندازد.

به گفتهٴ آگاهان، سیاست انداختن تقصیر به گردن آخوند روحانی نشان از بن‌بست و بی‌راه‌حلی تمامیت رژیم در حل بحران عمیق اقتصادی است. در حالی‌که استمرار افزایش گرانی‌های سرسام‌آور و سقوط ارزش ریال طی ۲ماه گذشته، تاییدی بر بی‌کفایتی جلاد۶۷ است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات