728 x 90

آخوند حسن روحانی قیامهای مردم عراق و لبنان را به توطئه خارجی نسبت داد

قیام عراق
قیام عراق

آخوند روحانی در سخنرانی خود در روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ با ابراز وحشت از قیامهای مردم عراق و لبنان علیه دست‌نشاندگان رژیم، به یاوه‌گویی علیه قیامهای توفنده خلقهای عراق و لبنان پرداخت و مانند قیامهای مردم ایران آنها را به توطئه خارجی نسبت داد. اباطیلی که فقط شدت ترس و وحشت آخوندها برملا می‌کند.

 

روحانی گفت:‌ «اولین تردید که باید از ذهن نسل امروز ما زدوده شود آن‌که آمریکا دوست منطقه و دنیای اسلام نیست و اگر در دنیای امروز و در شرایط امروز ما تردیدی داریم که اگر مردم عراق به خیابان‌ها می‌آیند برای رفاه خود و رفع مشکلات خود و هشدار به حاکمان خود و کمک به یکدیگر و آبادانی عراق اونها می‌خواهند موج‌سواری بکنند و این حرکت مردمی را تبدیل به شورش و کشتار و اختلاف در عراق نمایند.

و آن روز که مردم لبنان به خیابان‌ها می‌آیند برای مشکلات اقتصادی خودشان و از حاکمان لبنان طلب می‌کنند که مشکلات آنها حل شود، کشوری که می‌خواهد موج‌سواری کند و این را تبدیل به جنگ داخلی در لبنان کند آمریکاست».