728 x 90

آخوند جنتی: دشمن به‌دنبال براندازی است

آخوند جنتی
آخوند جنتی

آخوند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان  رژیم  در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع به وضعیت وخیم اقتصادی اذعان کرد و گفت:‌ « متأسفانه به‌لحاظ اقتصادی و مسائل مالی آغاز خوبی در سال جدید نداشتیم. مشکلات مالی و بانکی خیلی جدی و اساسی است. متأسفانه برخی افراد در بین مسئولان اجرایی هستند که خیلی احساس مسئولیت نمی‌کنند و بیشتر از آن‌که به فکر مردم باشند به فکر خودشان هستند.

وی به خشم غارت‌شدگان اعتراف کرد و گفت: وضعیتِ انفجاری فعلی که این مؤسسات ایجاد کرده‌اند، از ابتدا که اینگونه نبوده است؛ اگر از همان سال‌های ابتدایی، نظارت جدی و دائم صورت می‌گرفت کار به اینجا کشیده نمی‌شد.

آخوندجنتی گفت: دشمن به امسال که چهلمین سال پیروزی انقلاب است حساسیت دارد و به کمک برخی در داخل به‌شدت در حال فعالیت است تا نشان دهد انقلاب پایان یافته است. وی افزود:‌  از ناامیدی مردم جلوگیری کنید چرا که ناامیدی همان چیزی است که دشمن می‌خواهد و از همین مسیر به‌دنبال براندازی است.