728 x 90

آخوند جنایتکار علم‌الهدی: رهبر در مسأله حجاب تکلیف بی‌حجابی را روشن کرده‌اند هم حرام سیاسی است و هم حرام دینی

آخوند علم الهدی
آخوند علم الهدی

آخوند جنایتکار علم‌الهدی

پدرزن رئیسی جلاد و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد

رهبر در مسأله حجاب تکلیف بی‌حجابی را روشن کرده‌اند

هم حرام سیاسی است و هم حرام دینی

 

هم دستگاه اجرایی هم دستگاه قضایی هم دستگاه قانون‌گذاری

همه باید با هم بیایند متفقاً با برنامه بیایند

و مسأله حل این مشکل را که رهبر فرمودند انشاءالله حل خواهد شد

حل این مشکل را همه آنها با هم به دست بگیرند

 

آخوند علم‌الهدی پدرزن رئیسی جلاد و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد- ۱۸فروردین ۱۴۰۱

 مقام معظم رهبری... در مسأله حجاب تکلیف بی‌حجابی را روشن کرده‌اند هم حرام سیاسی است و هم حرام دینی ... مردم با آن شهدا و با این سرمایه‌گذاریها انسانی دین ستیزی را تحمل نمی‌کنند (تکبیر:... مرگ بر منافقین و کفار...)

مردم شهید داده این دین ستیزی را تحمل نمی‌کنند خواه ناخواه درگیر می‌شوند برخورد فیزیکی پیش می‌آید ... مردم ما باید توی صحنه بیایند ما در همه عرصه‌ها مردم ما که آمدن مشکل حل شد و مردم ما اینجا باید در عرصه بیایند منتها مردم ما با تدبیر با هوشیاری با آن فهم و بصیرت انقلابی خودشان تو صحنه بیایند و بدانند نهی از منکر زمانی مؤثر هست... هم دستگاه اجرایی هم دستگاه قضایی هم دستگاه قانون‌گذاری همه باید با هم بیایند متفقاً با برنامه بیایند و مسأله حل این مشکل را که مقام معظم رهبری فرمودند ان‌شاءالله حل خواهد شد حل این مشکل را همه آنها با هم به دست بگیرند و نگذارند قصه به دخالت‌های فیزیکی مردم در بیاید که غیرت دینی آنها اجازه دین ستیزی بر این کشور نمی‌دهد.

(سایت هیأت آنلاین رژیم ۱۸فروردین)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0cb192ee-d43b-41d5-854d-7a46c6c2999f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات