728 x 90

آخوندها و لیست سیاه اف.ای.تی. اف

گروه ویژه ارگان جهانی ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) در اجلاس عمومی خود که طی روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹مهر در پاریس جریان داشت، دیکتاتوری تروریستی آخوندی را در لیست سیاه خود ابقا کرد.

این یک ضربه کاری بر رژیم آخوندی است که نفسش بر اثر تداوم تحریم‌ها به‌شماره افتاده و منابع حکومتی اذعان می‌کنند که اقتصادش در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد.

با ابقای رژیم در لیست سیاه FATF کلیه مراودات مالی و پولی رژیم با شبکه بانکی بین‌المللی بسیار بسیار محدود می‌گردد. به‌این ترتیب حتی اگر به‌فرض تحریم‌ها هم برداشته شود، رژیم به‌دلیل ممنوعیت‌های FATF هم‌چنان دست و پایش در داد و ستد خارجی بسته باقی خواهد ماند. نتیجه این امر تشدید تنگنای اقتصادی و بن‌بست سیاسی است. این می‌تواند به‌معنی آن باشد که رژیم توان و اراده خارج شدن از بن‌بست کنونی را ندارد و این پیامی به‌طرفهای برجامی هم تلقی می‌شود و موجب یأس بیشتر آنها از رژیم می‌گردد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات