728 x 90

به آتش کشیدن پایگاههای بسیج ضدمردمی، نمادهای جنگ ضد میهنی و حوزه جهل و جنایت توسط کانونهای شورشی-آبان ۹۸

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن -آبان۹۸
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن -آبان۹۸

گزارشی از به آتش کشیدن مراکز سرکوب و جاسوسی رژیم آخوندی شامل پایگاههای بسیج ضدمردمی در شهرهای تهران، مشهد، هندیجان، خرم آباد، بهبهان، حوزه جهل و جنایت در آذربایجان شرقی - مرند و نمادهای جنگ ضدمیهنی در شهرهای قزوین و زنجان.

 

آذربایجان شرقی(مرند) – حوزه جهل و جنایت -کانون شورشی ۳۰۳-آبان۹۸

به آتش کشیدن ورودی حوزه علمیه ضدفاطمه الزهرا 

 

تهران –بسیج ضدمردمی-کانون شورشی ۱۸۵-آبان۹۸

به آتش کشیدن ورودی پایگاه بسیج ضدمردمی در تهران

 

تهران –بسیج ضدمردمی-کانون شورشی ۲۵۶-آبان۹۸

به آتش کشیدن ورودی پایگاه بسیج ضد قمر بنی هاشم در تهران

 

مشهد – بسیج ضدمردمی-کانون شورشی ۳۸۰-آبان۹۸

به  آتش  کشیدن ورودی پایگاه بسیج ضدمردمی در مشهد

 

هندیجان –بسیج ضدمردمی-کانون شورشی ۵۶۵-آبان۹۸

به آتش کشیدن ورودی پایگاه بسیج ضدالزهرا در هندیجان

 

خرم‌آباد-بسیج ضدمردمی -کانون شورشی ۴۳۲-آبان۹۸

به  آتش کشیدن ورودی پایگاه بسیج ضدمردمی در خرم‌آباد

 

 قزوین- کانون شورشی ۹۱۷-آبان۹۸

به آتش کشیدن تابلوی نمادهای جنگ ضدمیهنی با عکس خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع

 

بهبهان-بسیج ضدمردمی -کانون شورشی ۹۰۵-آبان۹۸

به آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی نزدیک مسجد جامع بهبهان

 

 زنجان- کانون شورشی ۹۵۳-آبان۹۸

به آتش کشیدن نمادهای جنگ ضدمیهنی خمینی  ضدبشر 

 

 تهران-بسیج ضدمردمی در خیابان فلسطین –کانون شورشی ۸۱۳-آبان ۹۸