728 x 90

به‌آتش کشیدن ورودی حوزه جهل و جنایت و تابلوی درب بسیج ضدمردمی در تهران و شعارنویسی در شهرهای ورامین، جیرفت و گرگان

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران-حوزه جهل و جنایت -کانون شورشی۵۶۴

آتش زدن درب حوزه و مؤسسه جهل و جنایت ضد علی بن موسی الرضا

تهران- کانون شورشی۷۱۲

آتش زدن تابلو و درب بسیج ضدمردمی

تهران –کانون شورشی ۵۱۰

مریم رجوی: آخوندها باید بروند حاکمیت از آن مردم ایران است / مرگ بر خامنه‌ای / مرگ بر اصل ولایت فقیه

ورامین

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

تهران

می‌توان و باید ایران اسیر را آزاد کرد

جیرفت

دموکراسی آزادی با مریم رجوی کانون شورشی۲۰۵ / مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

گرگان تیر

مسعود رجوی: شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش