728 x 90

آتش‌سوزی و انفجار تانکر بنزین در خیابان پیروزی تهران

آتش‌سوزی و انفجار تانکر بنزین در خیابان پیروزی تهران
آتش‌سوزی و انفجار تانکر بنزین در خیابان پیروزی تهران

انفجار در پمپ‌بنزین خیابان پیروزی تهران باعث آتش‌سوزی شد.

در جریان این آتش‌سوزی یک تانکر حامل بنزین سوخت و یک هموطن مصدوم شد. این تانکر حامل ۲۰هزار لیتر بنزین بوده و آتش‌سوزی و انفجار هنگام تخلیهٔ این تانکر در مخازن پمپ‌بنزین رخ‌داده است. ( سایت حکومتی عصر ایران ۲۶آبان)