728 x 90

آتش زدن تصاویر منحوس خمینی در سالمرگ دجال ضدبشر در روز ۱۳خرداد

آتش زدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای
آتش زدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای

در سالمرگ دجال ضدبشر در روز ۱۳خرداد هواداران مجاهدین در نقاط مختلف کشور تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای را به آتش کشیدند. تصاویر کوتاهی از این فعالیت‌ها در نقاط مختلف کشور را در ادامه ملاحظه می‌کنید.

در چهار محال و بختیاری در کنار تراکتی که از خمینی به آتش کشیده شد نوشته شده بود: «لعنت خدا و خلق بر چهره کریهت ای خمینی».

در مشهد و کرج هواداران مجاهدین تصاویر منحوس خمینی را به آتش کشیده و در سطلهای آشغال در معابر عمومی انداختند.

در شیراز هواداران مجاهدین مجموعه‌یی از تصاویر دیو جماران را که روی آن ضربدر قرمز زده بودند درون مخزنهای زباله در نقاط مختلف شهر نصب کردند.

در قزوین یک پوستر متعلق به بسیج اصناف حاوی تصاویر منحوس خلیفه ارتجاع و دجال ضدبشر به آتش کشیده شد.

یکی از هواداران مجاهدین نیز برای تمسخر بقایای رژیم به جا مانده از دجال مدفون در سالمرگ او روی تراکتی به طنز نوشته بود «اصلاخ طلب، اصولخرا، مرگ به هر دوتاتون».

جمعی از هواداران مجاهدین در خوزستان و تهران نیز در کنار دست‌نوشته‌هایی با شعار ملی و میهنی از جمله «درود بر رجوی درود بر ارتش آزادیبخش مرگ بر دیکتاتور» مجموعه‌ٔ از تصاویر خمینی دژخیم را به آتش کشیدند.