728 x 90

آبان _ خونین! مرگ الهام‌بخش علیرضا نوری

شهید قیام ۹۸ علیرضا نوری
شهید قیام ۹۸ علیرضا نوری

سفارت مجازی آمریکا در ایران روز پنجشنبه ۲۲آبان با عنوان کدام آبان، آبان-خونین نوشت: یک سال پیش، علیرضا نوری از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت که منجر به جراحات مغزی و شکستن جمجمه او شد. علیرضا در زمانی که توسط این رژیم به‌قتل رسید تنها ۱۷سال داشت.

وی جوان دیگری است که اراذل و اوباش امنیتی رژیم در جریان اعتراضات آبان کشتند. ما امروز بی‌گناهی و شجاعت او را گرامی می‌داریم. مرگ ناعادلانه علیرضا، الهام‌بخش ایرانیان آزادی‌خواه شده است. ما به جهانیان می‌گوییم که فراموش_نمی‌کنیم.