728 x 90

«دروازه باز چپاول»

در مملکتی که کوچک‌ترین واکنش‌های معمولی شهروندان از قبیل حرف‌زدن و خندیدن هم می‌تواند قانوناً عمل مجرمانه تلقی شده و مشمول مجازات و شلاق و زندان شود و ۱۸۰۰عنوان عمل مجرمانه در قانون وارد شده، اختلاس‌ها و دزدی‌های میلیاردی آخوندها جرم نیست.

یوسفیان ملاّ عضو مجلس ارتجاع ـ تلویزیون رژیم اول مرداد ۹۸: «همین دیروز گذشته ما در خدمت معاون اول رئیس‌جمهور و بزرگان اقتصادی کشور جلسه ستاد بود، یکی از بانکها آمد اسم فردی برده شد گفتند این ۳۰هزار میلیارد تومان بدهکاره

مجری:‌چقدر؟سی هزار میلیارد

یوسفیان ملا: ‌ این عدد برای مردم قابل‌تحمل نیست...یازده میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار به افرادی دادند که ما می‌دانیم فقط دو میلیارد و۲۰۰میلیون دلار را لیست دادند....۹میلیارد دلار لیست ندادند این مماشات نیست چیه؟

مجری: خب ایستادیم که دزدی بیشتر بکنند.

مجری:‌ اما چرا برخورد نمیشه؟... و الآن هم دوباره هی داره جدید می‌آید. ما سه هزار میلیارد را شنیدیم یک حالی شدیم... انگار که یک دروازه‌ای باز است که هر کی دوست داره بدزده. »

اما چرا برخورد نمی‌شود؟ علت سلطنت مطلقه ولی‌فقیه است. دیکتاتوریی که اقتصاد ایران را عرصه تاخت و تاز باندهای غارتگری کرده است که سرکرده آنها یعنی خامنه‌ای از محل غصب داراییهای این میهن یک قلم ۹۵میلیارد دلار چپاول کرده است.