728 x 90

«آلترناتیو معتبر»

پنجشنبه ۲۰تیرماه یک کنفرانس بین‌المللی با شرکت شماری از شخصیت‌های برجستهٔ سیاسی و بین‌المللی از کشورهای مختلف در اشرف ۳آغاز به کار کرد

آلترناتیو معتبر چیست؟

در فرهنگ سیاسی،‌ ۲معنا برای‌ آلترناتیو وجود دارد:

۱. در کشورهای دموکراتیک‌، به حزبی که در مقابل حزب حاکم قرار می‌گیرد آلترناتیو می‌گویند.

۲. در کشورهای غیردموکراتیک،‌ آلترناتیو تشکلی است که قصد سرنگون کردن قدرت حاکم را دارد و «آلترناتیو معتبر» جریانی است که سازماندهی و برنامه مشخص برای فردای بعد از سرنگونی دارد. جریان آزمایش پس داده‌یی که از اعتبار و حمایتهای داخلی و بین‌المللی نیز برخوردار است.

 

شهردار رودی جولیانی: «کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که آمریکاییها و مردم آمریکا بفهمند که آلترناتیوی برای این رژیم وجود دارد».

سناتور توریسلی: «این تفکر اشتباه که در ایران آلترناتیو وجود ندارد سیاست جهانی را در قبال رژیم ایران فلج کرده است. در ایران آلترناتیوی وجود دارد. این پیامی است که ما باید به دنیا برسانیم».

پروفسور ایوان ساشاشیهان: «افشای واقعیتها در مورد این رژیم اقدامی علیه آن است. انتشار این حقیقت که یک آلترناتیو معتبر وجود دارد همین اثر را دارد».

ژنرال جیمز کانوی: «به نظر من سیاست درست سیاستی است که رژیم ایران را هر چه سریع‌تر به پایان خودش نزدیک کند.»

سفیر رابرت جوزف: «افشای واقعیتها در مورد این رژیم اقدامی علیه آن است. انتشار این حقیقت که یک آلترناتیو معتبر وجود دارد همین اثر را دارد».

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات