728 x 90

بحران اقتصادي رژيم,

آزاد شدن کامل واردات میوه و مرکبات، آخرین گام برای کمرشکن کردن کشاورزی

-

گرانی میوه در ایران
گرانی میوه در ایران
بنا‌به گزارش رسیده از ارومیه، هفته گذشته احمدی‌نژاد ورود میوههای خارجی را آزاد کرد و ۹۰ درصد گمرکات میوه‌ها و مرکبات که تاکنون وارد کردن آنها ممنوع بود، اکنون آزاد شده است. هم‌چنین گمرکات سیب و مرکبات که ۹۰% بود به صفر رسیده و اکنون وارد کردن هر میوه و هر نوع مرکباتی از کشورهای مختلف آزاد شده است و به این ترتیب آخرین گام برای کمرشکن کردن کشاورزی داخلی برداشته شد. ورود سیب از هر مدل آزاد شد. ورود پرتقال و مرکبات و ورود انگور چینی آزاد شد. لازم به یادآوری است که به‌خاطر اعتراضات کشاورزان، قبلاً ورود میوه جات و مرکبات خارجی ممنوع بود. که اکنون این مانع هم برطرف شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات