728 x 90

-

کمیسیون بهداشت مجلس ارتجاع انحلال دانشگاه علوم پزشکی را غیرقانونی اعلام نمود

-

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع
به‌دنبال حکم وزیر بهداشت کابینه پاسدار احمدی‌نژاد مبنی بر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمیسیون بهداشت مجلس رژیم در یک جلسه اضطراری اعلام کرد وزیر بهداشت اختیار قانونی برای انحلال این دانشگاه را نداشته است.

این کمیسیون مجلس مقرر کرد که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در اولین فرصت به کمیسیون بهداشت بیاید و بگوید بر اساس چه مستنداتی تصمیم ناگهانی برای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران گرفته است.
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت در مجلس رژیم گفت: آیا وزیر بهداشت اختیار انحلال را به‌صورت قانونی داشته یا خیر و باید مستندات خود را در اولین زمان، به نمایندگان ارائه کند و از زاویه بعد، آیا این کار به مصلحت جامعه بوده یا خیر.
وی افزود: وزیر بهداشت، اختیار قانونی برای انحلال چهارمین دانشگاه پزشکی بزرگ کشور را نداشته و باید در مورد تصمیم خود، پاسخگو باشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات