728 x 90

-

مامورین انتظامی دوست مواد فروشان، دشمن جوانان

-

سرکوب جوانان توسط ماموران سرکوبگر
سرکوب جوانان توسط ماموران سرکوبگر
به گزارش رسیده در پارک (بوستان) امام علی واقع در خیابان فرمانیه تقاطع کامرانیه، ۶ مأمور انتظامی روزانه در حال گشت هستند. این مامورین در انظار مردم با مواد فروشان این پارک رابطه از نوع ”بده - بستان“ دارند.
اما همین مامورین انتظامی به بهانه‌های مختلف به جوانان حمله کرده و مزاحمت ایجاد می‌کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات