728 x 90

شقه نظام,

گرداننده باند فاشیستی مؤتلفه، از شکستن طلسم ولایت ابراز وحشت کرد

-

حبیبی گرداننده باند مؤتلفه
حبیبی گرداننده باند مؤتلفه
حبیبی گرداننده باند فاشیستی موتلفه با ابراز وحشت از شکستن طلسم ولایت‌فقیه گفت: ”در دیدار با مراجع موضوع بسیار مهم تاخت و تاز به اصل ولایت‌فقیه را مطرح کردیم که به‌عنوان یک خطر مهم تلقی می‌شود“.
وی که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، افزود: ”از مراجع انتظار نمی‌رود موضع گیری در زمینه حمایت از احزاب و جناحها داشته باشند ، اما از آنان انتظار می‌رود در زمینه اصل ولایت‌فقیه و رهبری مواضع صریح داشته باشند“.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات