728 x 90

ابراز نگرانی آخوند محمدیان, از خیزش‌های اخیر دانشجویان

آخوند محمدیان گرداننده نهاد موسوم به نمایندگی ولی فقیه ارتجاع در دانشگاه ها, با ابراز نگرانی از خیزشهای اخیر دانشجویان که با شعار مرگ بر دیکتاتور برگزار شد، آن را مخالف قانون اساسی ارتجاعی رژیم آخوندی دانست و گفت:”خط قرمز فعالیت تشکل‌های دانشجویی قانون اساسی، است“. وی در زمینه سازی به منظور سرکوب اعتراض دانشجویان افزود:”در همه نظام‌ها قانون اساسی یک خط قرمز است‌ و نظامی را ‌در دنیا نمی‌توان پیدا کرد که به مجموعه‌‌یی که بر خلاف قانون اساسی قصد فعالیت داشته باشد، مجوز دهد، درواقع هیچ کشوری به اپوزیسیون, مجوز رسمی ‌برای فعالیت نمی‌دهد؛ و مهم ترین خط قرمز نیز بحثِ قانون اساسی است“. آخوند محمدیان در حالی که حرکت هایِ ضدحکومتی دانشجویان را ”براندازی نرم“ و دانشجویان مخالف آخوندها را دشمن معرفی می کرد‌, افزود:” ‌امروز آمریکا به صراحت می‌گوید که به دنبال براندازی نظام است, از این رو باید توجه کرد که ناآگاهانه پازلِ دشمن را پُر نکنیم. بالاخره در بین سه میلیون دانشجو ممکن است 10 دانشجو تخلف قضایی داشته باشند... پس باید چشمان خود را باز کنیم تا متوجه نقشه دشمن شده و به آن وارد نشویم. دشمن مطمئنا راه های دیگری را برای تضعیف حکومت انتخاب می‌کند که یکی از این راه ها از طریق نخبگان فکری جامعه و روشنفکرانی است که دلدادگی به آن سمت دارند و نام فعالیت‌های خود را براندازی نرم می‌گذارند“.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات