728 x 90

اعتراف سرکرده بسیج به درماندگی از مقابله با قیام کنندگان

قیام ایران
قیام ایران
در جلسه محرمانه بسیج منطقه یک تهران، سرکرده بسیج اعتراف کرد که از مقابله با قیام‌کنندگان درمانده بوده‌اند. وی گفته است:‌
تجمعات پراکنده باعث پخش شدن نیروهای بسیج شده و در نتیجه توان مقابله با تجمعات بزرگ را نداشته‌اند و مجبور به عقب‌نشینی می‌شده‌اند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات