728 x 90

بیش از ۵۶نفر از عوامل رژیم ایران به جرم دور زدن تحریمها در زندانهای آمریکا

کاظم غریب آبادی یکی از مقامهای قضایی رژیم ایران برای اولین بار اعتراف کرد

بیش از 56تن از عوامل رژیم آخوندی به جرم دور زدن تحریمها در زندانهای آمریکا هستند

وی روز یکشنبه 14آبان 96 در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی گفت: تعدادی از این افراد به بهانه‌های واهی مرتبط به دور زدن تحریمها در انتظار محاکمه به‌سر برده و یا در حال گذراندن محکومیت خود هستند. هم‌چنین تعداد دیگری از ایرانیان نیز در کشورهای مختلف به همین بهانه به‌درخواست آمریکا بازداشت شده و تقاضای استرداد آنان به کشور شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات