728 x 90

عضویت افغانستان در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد

شورای حقوق‌بشرسازمان ملل‌متحد
شورای حقوق‌بشرسازمان ملل‌متحد
پانزده کشور به‌عنوان اعضای جدید شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برگزیده شدند. افغانستان برای اولین بار ازبخش آسیا ۰پاسفیک به عضویت شورای حقوق‌بشر در آمد.

نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل روز دوشنبه 24مهر در این باره گفت:‌
این عضویت برای افغانستان به‌سادگی به دست نیامده است. وی افزود رقابت در عرصه حقوق‌بشر در صحنه‌های بزرگ بین‌المللی برای کشوری که چهار ده نقض حقوق‌بشر را دربدترین اشکال آن تجربه کرده کار آسانی نبود.

صیقل نماینده دائم افغانستان درسازمان ملل گفت:‌
عضویت افغانستان در شورای حقوق‌بشر «در واقع فریاد قربانیان و پیش قراولان و فعالان حقوق‌بشر افغانستان در سطوح مختلف است که آهسته آهسته پلکان عروج را طی کرده و در بالاترین سکوی تصمیم‌گیریهای جهان قرار گرفته است».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات