728 x 90

پاریس – برگزاری نمایشگاه جنبش دادخواهی ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده + فیلم

جنبش دادخواهی 30هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده
جنبش دادخواهی 30هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده
در حمایت از جنبش دادخواهی 30000زندانی سیاسی قتل‌عام شده در سال 67 نمایشگاهی، در میدان دانفورد روشرو پاریس برگزار شد. در این نمایشگاه با اجرای نمایشهای خیابانی و نصب تصاویر بخشی از شهیدان قتل‌عام 67 و هم‌چنین اسناد مربوط به این قتل‌عام به محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت در قتل‌عام 67 فراخوان داده شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات