728 x 90

هلاکت یکی از پاسداران رژیم در سوریه

هلاکت پاسدار محمد جاودانی
هلاکت پاسدار محمد جاودانی
یکی از پاسداران اعزامی رژیم به سوریه کشته شد.
وی که از مشهد برای کشتار مردم سوریه به این کشور اعزام شده بود پاسدار محمد جاودانی نام داشت.

جسد این پاسدار روز پنجشنبه 13مهر 96 وارد مشهد شد و روز جمعه به گور سپرده خواهد شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات