728 x 90

تظاهرات دهها هزار نفره در بوستون آمریکا علیه نژادپرستان و راستهای افراطی

تظاهرات دهها هزار نفره در بوستون آمریکا
تظاهرات دهها هزار نفره در بوستون آمریکا
دهها هزار نفر از مخالف نژادپرستی در شهر بوستون آمریکا با برپایی تظاهرات گسترده‌یی خشم خود را از نژادپرستان و راست‌گرایان افراطی ابراز کردند.

راست‌گرایان افراطی نیز راهپیمایی کردند اما به سرعت توسط پلیس برچیده شدند.

حساسیت‌ عمومی نسبت به هرگونه راهپیمایی و تجمع حامیان برتری نژادی سفیدها و نئونازی‌ها، پس از درگیریهای خونین شنبه گذشته در شهر شارلوتزویل ویرجینیا، افزایش یافته است و در نقاط مختلف آمریکا تقاضا برای برچیدن نمادهای حامیان برده داری افزایش یافته است.

نشریه بوستون هرالد 28مرداد 96 تعداد مخالفان نژادپرستی را که در بوستون به خیابان رفتند ۳۰هزار نفر اعلام کرده است و این در حالی است که تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی راست گرایان تنها حدود ۲۰نفر اعلام شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات