728 x 90

تجمع اعتراضی در جوانرود و میبد و فراخوان به تجمع بزرگ در تهران

تجمع اعتراضی کارگران کاشی احسان میبد
تجمع اعتراضی کارگران کاشی احسان میبد
مردم جوانرود روز جمعه ششم مرداد 96 در اعتراض به تصرف غیرقانونی تپه الله اکبر جوانرود توسط عضو مجلس ارتجاع این شهر، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در میبد نیز کارگران کاشی احسان با حضور در نمایش جمعه به پرداخت نشدن 4ماه حقوق عقب‌افتاده خود تجمع کردند و گفتند: شرمنده خانوادهایمان هستیم، کارد به استخوان هایمان رسیده است.

و غارت‌شدگان کاسپین در تهران روز جمعه فراخوان به تجمع بزرگ در روز یکشنبه 8مرداد 96 در مقابل دفتر آخوند روحانی دادند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات