728 x 90

اعدام دسته جمعي,

قصد رژیم آخوندی برای اعدام زندانیان صبح روز شنبه ۳ مهر

-

تصمیم به اعدام تعداد زیادی از زندانیان پیش از شروع ماه محرم
تصمیم به اعدام تعداد زیادی از زندانیان پیش از شروع ماه محرم
بنا‌ به گزارشهای منتشر شده رژیم آخوندی قصد دارد زندانیانی را که روز پنجشنبه اول مهر به سلولهای انفرادی منتقل کرده است، روز شنبه سوم مهر اعدام کند.
بنا‌ به این گزارش دژخیمان قصد دارند زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی که گفته می‌شود حداقل 13 تن هستند را پیش از شروع ماه محرم اعدام کنند.
اسامی تعدادی از این زندانیان عبارتند از کریم حاتم زاده٫فریبرز عزیزپور٫فرج الله حاتمی و حسین کرمی

یکی از این زندانیانی که روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد٫ فرج الله حاتمی معروف به عمو فرج می‌باشد. وی پسری ۲۵ ساله به‌نام محمد دارد. محمد فرزند عمو فرج٫مبتلا به سرطان بوده و هم‌چون پدرش محکوم به اعدام ٫در زندان قزلحصار است.

عمو فرج روز گذشته قبل از انتقال به سلول انفرادی٫شماره حساب خود را به زندانیان مورد اعتمادش داد تا پس از اعدام وسایل شخصی‌اش را به فروش رسانده پول به‌دست آمده را برای خانواده‌اش واریز کنند. اما دژخیمان زندان کلیه وسایل این زندانی و دیگران را مصادره و به انبار زندان منتقل کرده‌اند.

عمو فرج در سالهای گذشته هنگامی که شبانگاه در منزل شخصی خود با حمله سه تن از اوباش مواجه شد. وی برای حفاظت از خانواده خود با ایشان درگیر می‌شود که یکی از آنان را به قتل می‌رساند و خود نیز با چاقو مجروح می‌شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات