728 x 90

تشدید سرکوب ,قتل عام 67,

یکی از شکنجه‌گران رژیم: مجاهدین قوه‌یی خطرناک و پرنفوذ

-

دژخیم محمدجواد هاشمی‌نژاد از شکنجه گران دهه 60رژیم در مشهد
دژخیم محمدجواد هاشمی‌نژاد از شکنجه گران دهه 60رژیم در مشهد
کابوس دژخیمان خامنه‌ای از اوجگیری جنبش دادخواهی در داخل و خارج کشور ادامه دارد. یک سردژخیم وزارت اطلاعات در این باره با وحشت گفت: درباره مجاهدین غفلت کردیم و مقداری کوتاهی شده است. آنها یک قوه خطرناک هستند و هیچ‌وقت توان نفوذشان را از دست ندادند.

در پی بالا گرفتن کازار دادخواهی به‌خاطر قتل‌عام ۶۷ در داخل و خارج کشور، کابوس وحشت از محاکمه و حسابرسی بیش از همه شکنجه‌گران و سرچماقداران باند خامنه‌ای را فراگرفته است. یک رسانه باند ولی‌فقیه ارتجاع با درج اظهارات یکی که از شکنجه‌گران دهه ۶۰در زندانهای مشهد به نام محمدجواد هاشمی، نوشت: (مجاهدین) سال‌هاست در زمینه مسائل حقوق‌بشری در پارلمان اروپا و آمریکا و هر جایی که ضدیت با (نظام) وجود دارد حضور دارند... آنها یک قوه خطرناک هستند. باید توجه داشت در طول دوران حیات (مجاهدین) آنها هیچ‌وقت توان نفوذشان را در مراکز مختلف از دست ندادند و ما با چشم دیدیم که برای جدا کردن افراد و شخصیت‌های کشوری چه کارها که نکردند. ما به چشم دیدیم که (مجاهدین)، قائم‌مقام رهبری را در دهه 60 از ملت جدا و در او نفوذ کردند و حرف خود را از زبان او زدند. در دهه 60 بعضی از شخصیتهایی را که یار و شاگرد امام بودند منحرف کردند. باز اخیراً هم دیدیم که در بیت منتظری همان حرکت خطرناکی که در دهه 60 شروع کرده بودند، دوباره دیده شد. ما نباید تصور کنیم در داخل هیچ خبری در این نوع حرکتها وجود ندارد.

دژخیم محمدجواد هاشمی‌نژاد که زندانیان بسیاری را در دهه ۶۰ در سیاهچالهای رژیم در خراسان شکنجه کرده و اکنون از محاکمه و پیگرد بین‌المللی بر اثر جنبش دادخواهی هراسان است، به سران رژیم نسبت به غافل نشدن از این موضوع هشدار می‌دهد و با ترس و وحشت می‌گوید:
ممکن است این تصورات شکل بگیرد که با توجه به تاثیری که در منطقه داریم ما احتیاج به این‌که خیلی به موضوعاتی هم‌چون (مجاهدین) بپردازیم، نداریم. این نگاه ممکن است یک نوع غفلت در سیاست‌گذاریها به وجود بیاورد. این نگاه به نظرم خیلی واقع‌بینانه نبوده است.

باید به (مجاهدین) در سیاست‌گذاریها توجه داشت... . برنامه‌ریزی آنها برای حضور در پارلمان اروپایی و جوسازی علیه (نظام)، این بحث را ایجاد کرده که شاید نسبت به فیصله دادن و مختومه کردن پرونده (مجاهدین)، مقداری کوتاهی شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات