728 x 90

تشدید سرکوب ,

کرمانشاه – تهدید فرهنگیان و بافندگان فرش دستباف برای شرکت

-

کرمانشاه – تهدید فرهنگیان و بافندگان فرش دستباف
کرمانشاه – تهدید فرهنگیان و بافندگان فرش دستباف
کرمانشاه – تهدید فرهنگیان و بافندگان فرش دستباف برای شرکت درمراسم استقبال از آخوند روحانی

ایادی رژیم در ستاد استقبال از روحانی برای رفع کسادی استقبال از روحانی از فرهنگیان و بافندگان فرش خواسته‌اند که درمراسم استقبال از آخوند روحانی شرکت کنند. ایادی رژیم بافندگان فرش را تهدید کرده‌اند در صورت شرکت نکردن در این نمایش حکومتی حق بیمه به آنها داده نمی‌شود.

بافندگان فرش در استان چند وقت پیش هم به‌دلیل رسیدگی نشدن به خواسته‌هایشان برای گرفتن حق بیمه تجمع اعتراضی داشتند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات