728 x 90

روابط ایران آمریکا,

تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا علیه نقض حقوق‌بشر در ایران

-

کنگره آمریکا
کنگره آمریکا
روز گذشته چهارشنبه 28آبان مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای، نقض آشکار حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی را محکوم کرد.
این قطعنامه در بحبوحه مذاکرات هسته‌یی میان رژیم ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک در وین تصویب شد.
اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان درباره این قطعنامه گفت: لازم است همه ما، چنان که مجلس نمایندگان انجام می‌دهد، در کنار مردمی ‌بایستیم که تحت این حکومت دینی زندگی می‌کنند و از آن رنج می‌برند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ کمیسیون آزادیهای مذهبی ایالات متحده نشان می‌دهد که رژیم ایران از طریق شکنجه و زندان، به‌طور سیستماتیک و دائم در حال نقض آشکار آزادیهای دینی است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات