728 x 90

اعدام دسته جمعي,

گزارش احمد شهید به کمیته سوم مجمع عمومی: موج اعدامها در ایران نگران‌کننده است

-

احمد شهید
احمد شهید
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در تازه‌ترین گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد نسبت به موج اعدامها در ایران هشدار داد. در این گزارش موارد متعدد نقض حقوق‌بشر در ایران برشمرده شده است.
احمد شهید تصریح کرد با وجود روی کار آمدن حسن روحانی وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان مورد نگرانی جدی است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات