728 x 90

همراه با ويلپنت93,

تلویزیون کانال ۳ فرانسه: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

-

تلویزیون کانال 3 فرانسه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران
تلویزیون کانال 3 فرانسه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران
مثل هر سال شورای ملی مقاومت ایران گردهمایی سالانه خود را در پارک گردهماییهای ویلپنت برگزار کرد، مقاومت ایران که مقرش در اور سور اوآز است توسط شهروندان و منتخبان دو فرانس حمایت می‌شود.

در این جا شور و احساسات در اوج است، ورود او یک واقعه است: مریم رجوی برای این ایرانیان حامی مقاومت چهره مورد ستایش دموکراسی است. مثل هر گردهمایی در ویلپنت آنها دهها هزار نفرند که از سراسر جهان می‌آیند، اما در میان جمعیت فرانسویان هم هستند: شهروندان و منتخبان جمهوری.

ژان پیر مولر، شهردار مانی آن وکسن می‌گوید: در جایی که دیکتاتوری هست و برابری زن مرد تضمین نیست، حکم اعدام اعمال می‌شود، آنجا موضوع نگرانی همه است. وقتی آدم می‌بیند که این افراد از چهار گوشه جهان می‌آیند وقتی که شور آنها را می‌بینیم و اراده آنها مبنی بر این‌که بتوانند مثل ما آزاد زندگی کنند، باید در کنار آنها باشیم.

خبرنگار: اهالی استان وال دواز نیز سالها است در کنار آنها هستند، کلود و همسرش، یک انجمن ایجاد کرده‌اند، برای کمک به صدها زن که مثل سمانه در یک کمپ مقاومت ایران در عراق زندانی هستند.

کلود، از انجمن 1000 ستاره برای آزادی می‌گوید: هدف ما این است که آنها را از این کمپ که در بغداد است خارج کنیم چون در آنجا در خطر هستند. این کمپ مثل زندان است و آنها آزادی تردد ندارند.

از زمان روی کارآمدن حسن روحانی در تهران در یک سال پیش، اعدام مخالفان افزایش یافته و برای مقاومت ایران حمایت غربیها مهم است.

مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران می‌گوید: این امر که شهروندان و منتخبان فرانسوی در کنار ما فعالیت می‌کنند یک موضوع اساسی است چرا که مردم ایران آن را می‌بینند و این امر مقاومت را در مقابل دیکتاتوری مذهبی را تشویق می‌کند.

دموکراسی، لغو حکم اعدام، برابری زن و مرد و جدایی دین از دولت، اینها آروزهای همه ایرانیان برای کشورشان است.

ایو ژگو، از منتخبان ایل دو فرانس که از مقاومت ایران حمایت می‌کند، مهمان برنامه ماست:
ایو ژگو، شهردار و نماینده مجلس ملی فرانسه و کاندید ریاست حزب او د ای (میانه) می‌گوید:
آنچه که در ایران می‌گذرد برای دنیا نگران‌کننده است، رژیم ایران رژیمی با ماهیت مستبد خود با تمدن غربی در جنگ است و باید به‌طور دموکراتیک با آن مبارزه کرد. حمایت از زنان و مردانی که با این رژیم مبارزه می‌کنند مهم است و این مسأله ما هم هست، این موضوع از ما دور نیست چرا که می‌بینیم فعالیتی که رژیم ایران می‌کند شبکه‌هایی ایجاد می‌کند و تا تروریسم هم پیش می‌رود. این رژیم یک رشته از ارزشها را زیر سؤال می‌برد، مثل برابری زن و مرد یا مجری حکم اعدام است و من فکر می‌کنم که دولت فرانسه اگر مقداری در برابر رژیم ایران رویکرد فعالتری می‌داشت. خودش افتخار کسب می‌کرد. از این موضوع به‌اندازه کافی صحبت نمی‌شود و شما کار خوبی کردید که در موردش یک رپرتاژ پخش کردید چرا که این موضوع، یکی از منابع نگرانی جهان، در قرن بیست و یکم است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات