728 x 90

خانواده زندانيان ,

اعتراض خانواده‌های زندانیان در بندرعباس

-

زندان بندرعباس
زندان بندرعباس
خانواده‌های زندانیان در بندرعباس در مقابل ساختمان دادگستری رژیم تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندان دربندشان شدند. این حرکت اعتراضی روز دوشنبه 26اسفندماه جاری صورت گرفت. این زندانیان طی ماههای اخیر و به بهانه‌های واهی دستگیر شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات