728 x 90

تونس,

تصویب قانون اساسی تونس توسط مجلس مؤسسان ملی

-

مجلس مؤسسان ملی تونس
مجلس مؤسسان ملی تونس
مجلس مؤسسان ملی تونس، قانون اساسی این کشور را بعد از نیم قرن دیکتاتوری و 3سال پس از انقلاب در تونس، زادگاه بهار عرب، تصویب کرد.
قانون اساسی تونس با رأی قاطع 200 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب شد. 149 ماده این قانون اساسی، تک به تک مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
در قانون اساسی جدید تونس مواد جدایی دین از دولت و مساوات میان زن و مرد وارد شده است. به‌نوشته لوموند قانون اساسی جدید به کسانی که از پاگرفتن بنیادگراها در این کشور ترس دارند، اطمینان خاطر می‌دهد.
رئیس مجلس مؤسسان تونس می‌گوید با این قانون اساسی شالوده یک حکومت دموکراتیک آینده ریخته شده است.
نخست وزیر جدید این کشور، مهدی جمعه کابینه خود را که می‌گوید بر اساس استقلال و تمامیت این کشور تشکیل شده و شامل دو وزیر زن هست معرفی کرده و قرار است ظرف سه روز مجلس به کابینه او رأی دهد.
نخست وزیر جدید تونس، دولت خود را امروز برای دریافت رأی اعتماد به مجلس قانون‌گذاری این کشور معرفی کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات