728 x 90

وزارت‌خارجه فرانسه: ما قویاً از رژیم ایران خواستار اجرای تمامی تعهداتش تحت برجام هستیم

بریفینگ وزارت خارجه فرانسه در رابطه با نقض برجام توسط رژیم ایران
بریفینگ وزارت خارجه فرانسه در رابطه با نقض برجام توسط رژیم ایران

وزارت‌خارجه فرانسه نسبت به نقض تعهد رژیم ایران در رابطه با برجام هشدار داد.

وزارت‌خارجه فرانسه در بریفینگ روزانه در پاسخ به سؤالی در رابطه با تولید ظرفیتهای غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم ایران گفت: ما متوجه اعلام های اخیر مقامات رژیم ایران در رابطه با تولید ظرفیتهای غنی‌سازی اورانیوم که هم‌سو با بیانیه‌های ۸مه آنها بود شده‌ایم.

ما قویاً از رژیم ایران خواستار ادامه اجرای تمامی تعهداتش تحت برجام هستیم و از هر گونه اقداماتی که ممکن است در نقض تعهدات آن باشد، پرهیز می‌دهیم.

ما هر گونه اولتیماتوم را رد کرده و تبعیت رژیم ایران را از تعهداتش نسبت به اجرای تعهدات تعیین شده تحت برجام را ارزیابی می‌کنیم.

در این رابطه ما بر پیگیری و مانیتور قوانینی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا می‌شود، تأکید داریم.

فرانسه مصمم است تا ببیند برجام که برای منع تکثیر بین‌المللی و نظام امنیت بین‌المللی عنصر اصلی است به‌طور کامل اجرا شود.

 

خبرگزاری نیمه رسمی رژیم ایران دوشنبه ۳۰اردیبهشت گفت رژیم ایران تولید اورانیوم غنی شده سبک خود را در بحبوحه تنشها با آمریکا ۴برابر کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس افزود: ۴برابر شدن تولید اورانیوم غنی شده به این معنی است که ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم ایران بیش از میزانی می‌شود که در برجام مشخص شده است.

مطابق برجام، میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده توسط رژیم ایران نباید از سقف ۳۰۰کیلو گرم بیشتر باشد و رژیم باید مازاد اورانیوم غنی شده خود را به فروش برساند.

 

رژیم آخوندی روز ۱۸اردیبهشت، در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد به التزاماتش در رابطه با فروش مازاد اورانیوم غنی شده بر اساس برجام پایبند نیست.

آخوند روحانی، رئیس‌جمهور ارتجاع در سخنانی در هیأت دولت گفت: «امروز ما به سران پنج کشور اعلام کردیم که از دو اقدامی که تاکنون انجام می‌دادیم صرف‌نظر خواهیم کرد، این دو اقدام در واقع به یک بیان ساده دو فروش بوده یعنی ما هر وقت مواد غنی شده ما به ۳۰۰کیلو گرم می‌رسید ما اضافه بر آن را به کشوریمی‌فروختیمو در عوض آن کیک‌زرد می‌گرفتیم از امروز این فروش متوقف می‌شود.

فروش دوم، فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از ۱۳۰تن تجاوز می‌کرد ما اون مقدار اضافی را به کشوری می‌فروختیم امروز این فروش را هم متوقف می‌کنیم».

این اعلام از جانب آخوند روحانی در حالی بود که وزارت‌خارجه آمریکا روز ۱۳اردیبهشت ۹۸ فهرستی از موارد تشدید تحریم‌ها و محدودیتها ی اتمی علیه دیکتاتوری آخوندی را اعلام کرده بود و از جمله خرید اورانیوم غنی شده از رژیم ایران را مشمول این تحریم‌ها کرد. دولت آمریکا همچنین ارسال مازاد آب سنگین رژیم را نیز تحریم کرد.

به‌دنبال اعلام نقض تعهدات برجام توسط آخوند روحانی، فرانسه، انگلستان و آلمان، از اعلام نقض تعهدات برجامی توسط حکومت آخوندی ابراز تأسف و نگرانی کردند و چین خواستار خویشتنداری شد.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات