728 x 90

سیل در سرپل‌ذهاب و اعتراض مردم + فیلم و عکس

جمعی از مردم زلزله‌زده  و  به‌ستوه آمده،  در سرپل‌ذهاب در اعتراض  به نبود امکانات اولیه  و سیل در چادرها تجمع کردند. آنها دست نوشته‌هایی با خود داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «دیگر نمی‌خواهیم شاهد مرگ کودکان خود باشیم»؛ «ما مسکن می‌خواهیم»؛ «ما نان و کار می‌خواهیم».